Sprawdź karę za niezarejestrowanie samochodu – zobacz ile będziesz musiał zapłacić.

Poinformuj nas, jeśli sprzedajesz lub kupujesz pojazd. Musisz zarejestrować sprzedaż lub zakup pojazdu w dziale komunikacji, co obejmuje wypełnienie niezbędnej dokumentacji. Jeśli nie zrealizujesz tego w terminie, zostaniesz ukarany wysoką grzywną. Kto może cię ukarać i ile to będzie kosztować? „”

Wymóg ponownej rejestracji pojazdu nie jest nowy; istnieje od wielu lat. Niefortunna rzeczywistość jest taka, że ​​wielu kierowców to zignorowało. W konsekwencji „martwe dusze”. Samochody, które nie zostały wyrejestrowane, mimo że daty ich produkcji sugerują, że nie są już używane. Artykuły Kodeksu Drogowego zostały zmienione w celu narzucenia dyscypliny właścicielom samochodów i zorganizowania bazy CEP.

Gdzie znajdę informacje o wysokości kary za niezarejestrowanie samochodu w 2021 r.?

Kara za prowadzenie pojazdu bez tablicy rejestracyjnej w 2021 r. wynosi od 200 zł do 1000 zł i opiera się na art. 140 metrów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Każdorazowo, gdy na kierowcę wymierza się grzywnę, starosta ustala jej odpowiednią kwotę.

Warto pamiętać, że przed modyfikacją Highway Code kara była surowsza. Zamiast Kodeksu Drogowego był to art. 97 Kodeksu wykroczeń, które do niego doprowadziły. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w tym artykule kierowcy, którzy naruszają Kodeks Drogowy, podlegają karze grzywny do 3000 zł za każde naruszenie.

Kto i kiedy może zostać ukarany za brak ponownej rejestracji samochodu?

Jak wskazano wcześniej, klauzula Kodeksu wykroczeń dotyczyła wyłącznie osób fizycznych i dlatego nie mogła być wykorzystywana przeciwko firmom, które na przykład importują samochody z zewnątrz. Obecnie więcej właścicieli samochodów może skorzystać z nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. Istnieją kary dla osób, które nie zostały poinformowane o:

zmiana stanu faktycznego, która wymaga korekty danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, sprowadził samochód z innego kraju UE i nie zarejestrował go w ciągu 30 dni od jego przybycia.
Oczekuje się, że poszerzenie grona osób, które mogą zostać ukarane za brak przerejestrowania pojazdu wpłynęłoby korzystnie m.in. na przejrzystość obrotu pojazdami.

Czy jest kara za niezarejestrowanie samochodu?

Od 1 stycznia 2020 r. niezarejestrowane pojazdy będą podlegać karze. Jeśli zostaniesz przyłapany na prowadzeniu samochodu bez ważnego prawa jazdy, zostaniesz ukarany grzywną.

Ile czasu zajmie ponowna rejestracja pojazdu w 2021 r.?

Kara za niepoinformowanie starosty o nabyciu lub sprzedaży samochodu skutecznie motywuje właścicieli samochodów do dopełnienia odpowiednich formalności w urzędach. Jak długo w 2021 roku kierowcy będą musieli ponownie zarejestrować swój pojazd? Sztuka. 78 ust. 2 Kodeksu Drogowego przewiduje 30-dniowy okres karencji za wykroczenie drogowe. Jest liczony od dnia, w którym zacząłeś:

zakup samochodów w Polsce, zakup pojazdów zarejestrowanych w polskim urzędzie, sprowadzenie pojazdów z krajów spoza Unii Europejskiej do obrotu, odprawa celno-skarbowa pojazdów do obrotu – dotyczy to pojazdów sprowadzanych spoza UE.
Jeśli nie zadeklarujesz nabycia (lub sprzedaży) samochodu w terminie 30 dni, poniesiesz karę finansową.

 

 

Inne wpisy:

Mandat z fotoradaru

Jazda na niemieckich tablicach

Rejestracja samochodu w 2021

Utrata prawa jazdy

Akcyza na samochód